top of page

Bu Site Ersin Yıldırımer' in Prof. Dr. Sema Sevinç ve Doç. Dr. Hasan Delen tarafından yürütülen "Temel Düzeyde Kabak Kemane Eğitimi için Web Tabanlı Öğretim Modeli Önerisi" adlı doktora tezi için tasarlanmıştır. 

Öğr. Gör. Ersin Yıldırımer 

Öğrenim Bilgisi:

*Doktora (2019 - Devam Ediyor) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MÜZİK EĞİTİMİ (DR) Doktora
*Yüksek Lisans (2014 - 2019) GAZİ ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MÜZİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) Tez adı: KONSERVATUAR ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (2019) Tez Danışmanı:(TÜRKER EROĞLU) 
*Lisans (2007 - 2012) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI/TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ/TEMEL BİLİMLER PR.


Akademik Görevler:

*GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI/TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ/TÜRK HALK MÜZİĞİ (TEMEL BİLİMLER) ANASANAT DALI

Projelerde Yaptığı Görevler:

*Gaziantep-Kilis Yöresinde Yaşayan Abdalların Geleneksel Müzik Kültürünün Alan Çalışması (Araştırma, Kayıt ve Arşiv Projesi), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:YILDIRIMER ERSİN,Araştırmacı:KAYNAK HÜSEYİN,Yürütücü:GEREK ZİNNUR,Araştırmacı:ÇEPİK FAHRİ,Araştırmacı:ARSLAN MUSTAFA,Araştırmacı:ÇETE ADİL,Araştırmacı:KORKMAZ İBRAHİM HALİL, , 20/02/2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
*Türk Kültürünün Bosna-Hersek’te Yaşayan Kardeş ve Akraba Topluluklara Tanıtımı, Diğer (Ulusal), Araştırmacı:ÖZBAŞ YUSUF,Araştırmacı:BEYAZÇİÇEK MEHMET EMİN,Araştırmacı:ÇETE ADİL,Araştırmacı:YILDIRIMER ERSİN,Araştırmacı:KAYNAK HÜSEYİN,Araştırmacı:BALÇIN MUSTAFA,Yürütücü:VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,Yönetici:TATYÜZ HAKAN, T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı, , 06/03/2016 - 07/03/2016 (ULUSAL)
*Türk Kültürünün Makedonya’da Yaşayan Kardeş ve Akraba Topluluklara Tanıtımı, Diğer (Ulusal), Araştırmacı:ÖZBAŞ YUSUF,Araştırmacı:BEYAZÇİÇEK MEHMET EMİN,Araştırmacı:ÇETE ADİL, Araştırmacı:YILDIRIMER ERSİN,Araştırmacı:KAYNAK HÜSEYİN,Araştırmacı:BALÇIN MUSTAFA,Yürütücü:VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,Yönetici:TATYÜZ HAKAN, T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı, , 09/03/2016 - 10/03/2016 (ULUSAL)
*Türk Kültürünün Kosova’da Yaşayan Kardeş ve Akraba Topluluklara Tanıtımı, Diğer (Ulusal), Araştırmacı:ÖZBAŞ YUSUF,Araştırmacı:BEYAZÇİÇEK MEHMET EMİN,Araştırmacı:ÇETE ADİL,Araştırmacı:YILDIRIMER ERSİN,Araştırmacı:KAYNAK HÜSEYİN,Araştırmacı:BALÇIN MUSTAFA,Yürütücü:VARIŞOĞLU MEHMET CELAL,Yönetici:TATYÜZ HAKAN, T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı, , 10/03/2016 - 11/03/2016 (ULUSAL)


Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan akademik yayınlar:

*DELEN HASAN,YILDIRIMER ERSİN (2020). KONSERVATUVARLARDA STÜDYO MÜZİSYENLİĞİNE YÖNELİK BİR DERSİN ÖNEMİ (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 6(23), 285-295., Doi: 10.31589/JOSHAS.263 (Yayın No: 6090187)
*YILDIRIMER ERSİN,DELEN HASAN (2020). Kabak Kemane İle İlgili Akademik Yayınların Bibliyometrik Analizi. Social Sciences Studies Journal, 6(64), 2740-2750., Doi: 10.26449/sssj.2513 (Yayın No: 6319558)
*YILDIRIMER ERSİN,DELEN HASAN (2019). PROFESYONEL STÜDYOLARDA GÖREV ALAN KABAK KEMANE SANATÇILARININ KAYIT TECRÜBELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 5(21), 1316-1322., Doi: 10.31589/JOSHAS.227 (Yayın No: 5703245)
*GEREK, Z., YILDIRIMER, E., & AÇILMIŞ, H. (2021). Dans ve Müzik Eğitimi Alan Konservatuvar Öğrencilerinin İşitsel ve Görsel Ritim Algılarının İncelenmesi. Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi, 3(2), 60–67.
*YILDIRIMER ERSİN (2019). TRT REPERTUVARINDA YER ALAN GAZİANTEP YÖRESİSÖZSÜZ OYUN HAVALARININ MÜZİKAL ANALİZİ. Halk Kültüründe Oyun, Müzik, Dans Sempozyumu, 767-777. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6232663)

 

bottom of page